2e Mosseldag zondag 20 oktober 2019

06-09-2019

De inschrijvingen voor deelname is per 1 augustus gesloten . Het aantal deelnemers stemt het mosselteam tot zeer grote tevredenheid. Het totaal aantal inschrijvingen zijn 75 leden, hetgeen het team wederom een zeer goed en positief gevoel geeft omtrent de opkomst voor deze smakelijke en gezellige middag. Voor ons als team breekt nu de tijd aan van verdere uitwerking en organisatie van dit evenement en wel de navolgende posten:

1. Datum en tijdstip:

De "Mosselmiddag 2019" wordt gehouden op "zondag 20 oktober". Deze fantastische middag zal als volgt verlopen:

a. Vanaf 12.30 uur start de inloop voor de deelnemers en wordt iedereen hartelijk ontvangen met een aperitief,

b. Vanaf 13.00 uur zal worden aangevangen met het eten van de over-heerlijke mossels aangevuld met brood en diverse sausjes,

c. Ter afsluiting wordt iedereen nog voorzien van een heerlijk dessertje.

2. Niet inbegrepen zijn alle door u te nuttigen dranken

3. Betaling:

Wij verzoeken u om de kosten van € 15,00 p.p. graag vóór 15 september 2019 over te maken op rekeningnummer van de NTCC club en wel: 

ES27 0061 0313 6700 0742 0115, t.n.v.: Asociación

Neerlandófona Club Peñón de Ifach Calpe onder vermelding van

"Mosselmiddag 2019", incl. vermelding van u lidnummer(s).

Zodra alle betalingen van de deelnemers zijn ontvangen zal het Mosselteam zich verder inzetten voor alle benodigde en noodzakelijke voorbereidingen tot het welslagen van dit evenement.

Het Mosselteam spreekt dan ook de wens uit dat de "Mosselmiddag 2019" weer mag brengen waarnaar we weer al geruime tijd naar uitkijken en dat dit voorts mag uitvloeien tot een zeer geslaagde middag in 2019 en voor de jaren erna.

Ook dit jaar zullen de producten weer gekoeld en correct getransporteerd worden vanuit Zeeland naar Calpe door "MARTCARGO" en willen daarvoor zeker Mart van den Burg niet vergeten hem daarvoor te bedanken.

Heeft u iets te transporteren vanuit Nederland en/of België naar Calpe en omstreken of andersom vergeet dan niet om een beroep op hem te doen. Hij draagt zorg voor een correcte en verantwoorde belading van uw goederen tegen een daarbij passend tarief.

Met vriendelijke groet, het Mosselteam.