Activiteiten Coördinator

15-12-2018 17:54

Kees den Exter

Kees den Exter is unaniem door het bestuur aangenomen als interim Activiteiten Coördinator van de club. Kees treedt hierbij in de voetsporen van Hans Wessels. Hans Wessels heeft de club per 1 mei 2018 verlaten. Kees den Exter, voorheen de promotor van het Bowlen, heeft zich bereid verklaard de taken van Hans Wessels met directe ingang op zich te nemen, Wij als bestuur zijn Kees hiervoor dankbaar en hopen op een vruchtbare samenwerking. Kees zal op de algemene leden vergadering worden voorgedragen en na goedkeuring door de leden worden geïnstalleerd.