Afscheid nemen van oud bestuursleden

13-03-2019

Tijdens een gezellig samen zijn heeft het bestuur op gepaste wijze afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden.

De voorzitter Klaas van Vrouwerf bedankte deze bestuursleden voor hun inzet en bewezen diensten van de afgelopen periode waarvoor zij zich belangeloos met veel energie hebben ingezet.

De voorzitter wenste hun een goede toekomst. Ria Frissen wilde nog even het nieuwe bestuur succes wensen met hun werkzaamheden en sprak de wens uit dat de toekomst met veel plezier tegemoet kon worden gezien.

Het bestuur.