ALGEMENE LEDEN VERGADERING

19-01-2024

Jaarlijks organiseert iedere vereniging een vergadering voor alle leden, een Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering.                                                                                                        Dit is zelfs een verplichting! Zo ook voor onze vereniging, de NVVC.                                                      Alleen vaste leden kunnen hieraan deelnemen. Tijdelijke leden hebben geen toegang.

Jaarverslagen                                                                                                                                                      Een Jaarvergadering heeft vaste altijd agendapunten. Allereerst een verslaglegging over hoe het afgelopen jaar is verlopen. Zo'n verslag gaat allereerst over alle soorten activiteiten van de vereniging die het afgelopen jaar zijn georganiseerd ('Bestuur jaarverslag'). Daarnaast is er een financieel verslag waarin duidelijk wordt welke inkomsten en uitgaven er in het afgelopen verenigingsjaar zijn geweest ('Financieel Jaarverslag'/ Jaarrekening). Kortom, hierin wordt duidelijk hoe het jaar financieel is verlopen ('Winst- en Verliesrekening') en wat de huidige vermogenssituatie van de club is ('Balans')

Begroting en contributie                                                                                                                       Verder is een vast agendapunt: de begroting voor het lopend jaar (evt. voor twee jaar).                     Daarbij komt vaak een contributievoorstel.

Benoeming bestuursleden                                                                                                                    Daarnaast kunnen nieuwe bestuursleden worden gekozen (als er meerdere kandidaten voor een functie zijn) en benoemd.

Statuten/HR-wijziging                                                                                                                              Soms staat op de agenda ook nog een wijziging van Statuten of Huishoudelijk Reglement. Op de komende ALV/Jaarvergadering gaat het om een wijziging van het Huishoudelijk Reglement.          De Jaarvergadering op 4 maart as. is dus een zeer belangrijke vergadering.                                    Een vergadering waarin u inzicht krijgt in hoe het gaat met de vereniging, ook financieel!

De vooraankondiging hiervoor heeft u vorige week ontvangen (zie  onze website, besloten gedeelte: https://www.nederlandstaligeclubcalpe.nl/user-login/). Medio februari volgt de uitnodiging met alle bijbehorende stukken! Houd deze in de gaten!