Bericht aan de leden

16-12-2018

Bericht aan de leden dd 7 december 2018 Van de Raad van Advies 

Beste leden, 

Dank voor het mandaat dat we kregen tijdens de buitengewone zitting van de AV. We zijn verheugd, dat alle activiteiten gewoon doorgaan. Inmiddels hadden we een druk bezochte Soos op 2 dec met een mooie kerstmarkt verzorgd door de hobbyclub en ook Sinterklaas is bij ons langsgekomen met 2 zwarte pieten en heeft samen met de ruim 50 aanwezigen een leuke verjaardag gevierd. 

De agenda van de algemene bijeenkomsten voor de komende tijd: 

VRIJDAG 14 DECEMBER HAPPY FRIDAY 16.30 UUR 

DINSDAG 1 JANUARI NIEUWJAARS BIJEENKOMST 16.30 UUR 

VRIJDAG 11 JANUARI HAPPY FRIDAY 16.30 UUR 

VRIJDAG 25 JANUARI HAPPY FRIDAY 16.30 UUR 

Dan de 2 acties die zijn afgesproken tijdens de BAV. Het verslag is als bijlage toe gevoegd. (Deze kunt vinden in het afgesloten gedeelte van de website waar u de documenten kunt downloaden).

Afgesproken is dat we de werkwijze, zoals deze gebruikelijk is geworden in de laatste 15 jaar, in januari nog eens voorleggen aan deskundigen, zodat duidelijk is hoe we hiermee in de toekomst verder kunnen gaan. Rest ons nog het vinden van kandidaten voor het nieuwe bestuur. 

Van Kees den Exter ontvingen we bericht, dat hij zich "niet meer verder beschikbaar zal of wil stellen voor een functie in een nieuw te vormen bestuur". Hier zullen we in de laatste twee weken van januari mee verder gaan. 

Leden, die zich beschikbaar willen stellen, vragen wij zich te melden voor 31 januari 2019. Helaas merken we dat er berichten in omloop zijn van leden, die niet bijdragen aan het herstel van onze club. Wij vragen U deze berichten terzijde te leggen en uitsluitend kennis te nemen van de berichten van de Raad van Advies. 

Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw promotor of bij ons. Wij wensen iedereen plezierige feestdagen en we hopen elkaar weer gezond en wel te ontmoeten in januari. 

Wim Kreuk, Jos Mentink, Friso van Zwieten