Verdere automatisering van de ledenadministratie

13-07-2018

Beste Leden,

Het bestuur van de Nederlandstalige Club Peñon de Ifach Calpe is al een tijd bezig om de ledenadministratie vergaand te automatiseren. Op deze vernieuwde website treft u verschillende formulieren aan.

Een hiervan is om uw persoonlijke gegevens te kunnen wijzigen. Verderop deze website ziet u een ledenlijst, wij vragen u dan ook om te controleren of uw gegevens nog juist zijn. Wanneer u constateert dat dit niet het geval is, vul dan het wijzigingsformulier in. 

Dit formulier vindt u onder de keuze bij: ledengedeelte > geregistreerde leden/ wijzigen gegevens

Twijfelt u of zijn er wijzigingen, vul dan het wijzigingsformulier in.

Voortaan zullen alle aanmeldingen, wijzigingen of opzeggingen uitsluitend via de website verlopen. Géén papier meer!!