BELANGRIJKE MEDEDELING

05-06-2022

Registratie , Toegangscontrole Horizonte en Zomerlidmaatschap

Hieronder volgt belangrijke informatie. Lees dit aub zorgvuldig.

Registratie

Omdat we een besloten club zijn, kunnen wij zonder speciale horeca vergunning                      dranken, snacks en/of maaltijden aanbieden tegen gereduceerde prijzen.

Het is mogelijk dat de restaurants of anderen in de omgeving uit concurrentie oogpunt de politie zullen vragen een controle uit te voeren, wij lopen het risico op sluiting indien men constateert dat wij niet-leden binnenlaten. Wij moeten kunnen aantonen dat wie binnen geregistreerd is als lid, zomerlid of als introducee.

Hiervoor hebben we een registratiesysteem opgezet:

  • Alle leden zijn terug te vinden in de officiële ledenlijst op de iPad achter de bar.
  • Alle dames en heren dienen voortaan ingeschreven te staan volgens de naam op hun officiële identiteitsdocument.
  • Voor introducés geldt hetzelfde, registratie van hen kan echter ter plekke plaatsvinden op een aparte lijst in de map achter de bar.

Leden die introducees meenemen zijn er voor verantwoordelijk dat hun gasten worden geregistreerd!

Zomerlidmaatschap

Er is nu een zomerlidmaatschap voor personen (niet-familie in de eerste lijn) die hier voor een paar weken verblijven in de periode juni-augustus.

De kosten hiervoor zijn €5, deze zomerleden krijgen bij aanmelding een speciaal lidkaartje en worden geregistreerd op een aparte lijst welke achter de bar ligt.

Toegangscontrole

Omdat het gebouw een alarminstallatie heeft en restrictie van de toegang noodzakelijk is, krijgen nader te bepalen leden een toegangscode en/of een druppel (tag). De dubbele toegangsdeur aan de rechterkant van het gebouw heeft hiervoor een keypad. Het bestuur bepaalt wie de beschikking krijgt over een code of druppel, deze staan genummerd en op naam en alle binnenkomsten worden automatisch geregistreerd door het systeem.

Wifi code Horizonte

Ons verenigingsgebouw beschikt over gratis wifi, de code voor NVVC is nvvc.horizonte
Men moet eerst akkoord geven op een openingspagina voordat men gebruik kan maken van de wifi, na 14 dagen dient u deze handeling weer uit te voeren.

NB. NVVC 2.4 is niet voor leden bestemd