REGLEMENT BIBLOTHEEK

05-06-2022

REGLEMENT VAN DE BIBLIOTHEEK

· Ieder betalend lid van de club heet het recht om boeken te lenen.

· Er is geen vaste dag of uur vastgelegd waarop boeken kunnen worden geleend, het staat       iedereen vrij op ieder moment dat de club open is een boek te komen lenen.

· Alle boeken staan op alfabetische volgorde, op naam van schrijver, gerangschikt.

· Op de tafel bij de boekenkast ligt het uitleenregister(blauw kaft).

· Bij het lenen van een boek graag de volgende gegevens (duidelijk leesbaar) in dit register     noteren

  • DATUM VAN UITLENING
  • NAAM VAN DE UITLENER
  • NAAM VAN DE SCHRIJVER/SCHRIJFSTER
  • TITEL VAN HET BOEK

· Wij vragen een bijdrage van €0,25 per uitlening. Deze bijdrage kan worden gedeponeerd in   het glaasje in de kast en zal worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe boeken.

· Teruggebrachte boeken gaarne naast te boekenkast te deponeren en de datum retour te   noteren in het register.

· De geretourneerde boeken worden door de promotoren van de bibliotheek teruggezet in de   boekenkast, dit om te garanderen dat dit op alfabetische volgorde gebeurt.

· Nieuwe boeken graag alleen aanbieden na contact en via de promotoren.                             Geen nieuwe boeken deponeren in de rieten mand of op tafel dus.

MET DANK

PAULA LUCAS                                     ALFRED LEEMANS

TEL: 602 212 771                                  TEL: 616 125 933