Bibliotheek

12-03-2019

Beste clubleden,

Er is geen vaste dag of uur vastgesteld waarop boeken kunnen worden geleend. Het staat iedereen vrij om op elke dag (met uitzondering van donderdag) wanneer het clubgebouw open is naar de club te komen om boeken te lenen.  ___________________________________________________________

U kunt altijd bellen naar: +34 616 125 933 tussen 16:00 - 17:00 uur.

Gelieve de boeken in te schrijven via de computer, heeft u hierbij hulp nodig vraag  het dan op bovenstaand telefoonnummer.

___________________________________________________________

Sinds 03.11.2016 zijn alle boeken opnieuw gerangschikt in alfabetische volgorde van de schrijvers/schrijfsters en werden aanduidingen aangebracht om sneller te kunnen zoeken.

Op verzoek van het bestuur herhaal ik graag hieronder de voornaamste regels uit het reglement: ieder lid van de club mag gebruik maken van de bibliotheek en dus boeken lenen.

Er is geen vaste dag of uur vastgesteld waarop boeken kunnen worden geleend. Het staat iedereen vrij om op elke dag (met uitzondering van donderdag) wanneer het clubgebouw open is naar de club te komen om boeken te lenen.

Paula Lucas
Paula Lucas

a. per uitleenbeurt mogen maximaal 3 boeken            worden meegenomen voor een periode van 3        weken.

b. op de website staat een leenregister. U kunt            deze gebruiken op de computer in het club-            gebouw. Het inschrijfregister kan worden                geopend door met de cursor op het ICOON            "Bibliotheek" te klikken.

c. elk geleend boek moet hier worden                          ingeschreven met datum van lening, naam van        lener, naam van schrijver en titel van het boek,        daarna op enter drukken.

d. een kleine bijdrage van € 0,40 wordt gevraagd      per geleend boek. Deze bijdrage  wordt gelegd      in het daarvoor geplaatste glazen bokaaltje in        de kast. 

e. de ingezamelde gelden worden gebruikt om          nieuwe boeken aan te schaffen. Deze gelden          worden overgemaakt aan de penningmeester.

Freddy Leemans
Freddy Leemans

f.  bij teruggave moet elk boek worden                        uitgeschreven in het leenregister op de                    laptop. Het leenregister kan worden geopend        door met de cursor op het ICOON "Bibliotheek"      te klikken.

g. ingeleverde boeken worden in de kast op de          daarvoor aangeduide plaats gelegd. De                  promotoren zullen de boeken op regelmatige          tijdstippen op de juiste plaats in de rekken              terugzetten.

h. onderaan de kast tegen de muur van de traphal      liggen een paar boeken die gratis kunnen                worden meegenomen en dus niet moeten              worden opgenomen in het leenregister.

i.  De beschikbare ruimte in de rekken is volledig        gebruikt. Nieuwe boeken mogen alleen worden      aangeboden na contact met de promotoren            van de bibliotheek.

Met dank. Paula Lucas (tel: +34 602 212 771) en Alfred Leemans. (tel: +34 616 125 933)