Bowling begint op 14 oktober 2019

06-09-2019

Hallo Bowlingvrienden en leden van de NTCC,

Het winterseizoen 2019 - 2020 komt er weer aan en iedereen maakt zich weer op voor de keuze(s) en deelname(s) aan de vele schitterende activitei-ten die onze club aan de leden voorlegt.

Zo maak ik mij als promotor van de Bowling, maar zeker ook al mijn collega promotoren van de overige activiteiten, weer op om wederom in het komen-de seizoen veel bekende maar zeker veel nieuwe en enthousiaste deel-nemers mag ontmoeten voor deelname aan deze prachtige en spannende activiteit.

Bowling Paradise in Finistrat beschikt over 12 banen en voor het inschrijfgeld van € 12,50 p.p. (onder voorbehoud) krijgt u een paar bowlingschoenen en 1 drankje gratis aangeboden. We spelen in de regel met maximum 4 spelers 4 games per baan en na korte tijd begint het wedstrijdritme waarneembaar te worden tussen de spelers(ters) onderling. Fantastisch om dit als promotor te mogen begeleiden.

De start van het nieuwe Bowling seizoen 2019 - 2020 zal plaatsvinden op: Maandag 14 oktober 2019 (voor nadere informatie zie de website van de NTCC)

Inschrijving: Zoals bij iedereen bekend kan worden ingeschreven voor deelname aan een activiteit middels;

1. Via de website van de NTCC middels het toegevoegde inschrijfformulier bij elke activiteit waarbij inschrijving tot deelname noodzakelijk is.(onze voorkeur) 

2. Via het inschrijfformulier, dat ruimschoots en vooraf, op het publicatiebord in het clubgebouw wordt opgehangen.

Ik spreek niet alleen wens uit maar reken uiteraard weer, zoals vanouds, op grote deelname van enthousiaste leden binnen onze club.

Op voorhand mijn dank en hoop ik op uw welwillende medewerking.

Met vriendelijke groet, Promotor Bowling,

Kees.