Buitengewone Algemene Ledenvergadering dinsdag 10 november 2020

15-11-2020

De vergadering nam plaats in de mooie zaal" Salo Blau" in het Cultureel Centrum van Calpe.

We werden er als club vriendelijk ontvangen en alle voorzieningen voor een veilige covid-19 omgeving waren voorzien om de vergadering in de beste omstandigheden te realiseren.

De opkomst was groot. De zaal was voorzien voor 56 deelnemers in plaats van de 200 die er normaal wel in kunnen. Er waren 56 leden aanwezig en met de machtigingen waren er zo toch nog 107 leden vertegenwoordigd.

Voorzitter Hans Vervoorn opende de BAV en na een korte introductie nam Mieke van der Burg het woord. Zij leidde de aanwezige leden met veel kennis op een aangename manier door de goed te keuren nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. Visueel ook bijgestaan door een correcte PowerPoint presentatie zodat we inhoudelijk alles zouden begrijpen. Dat bleek dan ook uit de stemmingen die volgden.

Perfectie organisatie van Don en Liz Fredrixz bijgestaan door de oplettende tellers Paul de Gruyter, Cees Koffrie en Wim Scholte voor het geluid. Er werden drie belangrijke punten unaniem goedgekeurd en dit door middel van groene kaarten voor akkoord en een rode kaart bij niet akkoord. Er is die avond geen enkele rode kaart getoond door de aanwezige leden. De kleine veranderingen werden goedgekeurd maar in hoofdzaak de drie belangrijkste punten, de statuten, het HR en ook de volmacht aan het bestuur om nog tot de volgende Algemene Vergadering verder te onderhandelen voor een nieuwe clublocatie werden unaniem groen gestemd en genotuleerd.

Het vele uren werk door het bestuur bijgestaan door vrijwillige clubleden werden hierdoor beloond. Ze mogen terecht fier zijn op alles wat ze verwezenlijkt hebben en kijken vol vertrouwen vooruit! De club is hiermee gewapend en kan de toekomst met veel positieve energie en nieuwe plannen tegemoet treden. De voorzitter en het bestuur dankt alle leden voor de unanieme steun en vertrouwen.