De Spaanse politie

01-08-2018

1. Algemeen

Guardia Civil  Tel: 092

In Spanje zijn er een aantal politiekorpsen en het kan moeilijk zijn om ze uit elkaar te houden en te zien wat er in hun takenpakket zit.

Tot welk korps moet men zich wenden indien men hulp nodig heeft? In feite zijn er drie grotere verschillende korpsen in Spanje, de Guardia Civil, de Policia Nacional en de Policia Local en zij hebben elk hun eigen specifieke specialisatie en werkterrein.

De Guardia Civil en de Policia Nacional zijn beide "conventionele" politiediensten met ongeveer hetzelfde takenpakket, het verschil is enkel demografisch. De Guardia Civil opereert vooral op het platteland en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners, de Policia Nacional opereert vooral in stedelijk gebied met een bevolking groter dan 20.000 mensen.

Policia Nacional Tel: 091

Ben je dus het slachtoffer van een misdrijf in landelijk gebied dan moet men naar de Guardia Civil. Daaruit volgt dat, als je een slachtoffer bent in stedelijk gebied, je moet wenden tot de Policia Nacional. De bevoegdheden van beide korpsen, de macht en de middelen van beide zijn praktisch gelijk.

Onder normale omstandigheden leeft 40 procent van de Spaanse bevolking onder de bescherming van de Guardia Civil maar dit loopt op tot 65 procent in de zomermaanden wanneer een groot deel van de bevolking met vakantie is aan de kust. Er is ook nog een afdeling van de Guardia Civil die zich bezig houdt met verkeersovertredingen op zowel gewone als op snelwegen, de Guardia Civil Trafico. 

Alarmnr. Tel: 112

De derde politiedienst is de Policia Local, zij staat onder de controle van de plaatselijke burgemeester. Deze agenten worden in dienst genomen en betaald door het plaatselijk gemeentebestuur en zij treden enkel op op het grondgebied van de betrokken gemeente. De Policia Local treedt op bij kleinere misdrijven en bij verkeersovertredingen in de stedelijke kern.

Misdrijven worden niet onderzocht en alle zware overtredingen worden onmiddellijk overgedragen aan de Guardia Civil of de Policia Nacional.

Aan deze drie korpsen moeten nog enkele uitzonderingen toegevoegd worden, zo is de Policia Nacional in Catalonië vervangen door de Mozos de Escuadra, in het Baskenland door de Ertzaintza, in Navarra door de Policía Foral de Navarra en op de Canarische Eilanden door de Policía Canaria.

Verder is er nog een Spaanse inlichtingendienst actief en dat is het Centro Nacional de Inteligencia (CNI) dat actief is in binnen en buitenland.

Policia Local    Tel: 062

2. Melden van een noodsituatie zonder Spaans te praten 

Er bestaat een app voor uw Iphone of Android smartphone zodat je ogenblikkelijk een noodsituatie kan melden zonder Spaans te praten. De inwoners alsook de bezoekers kunnen hiervoor de smartphone app AlertCops installeren.

Met deze app kun je misdrijven melden, kan men gelokaliseerd worden en dat alles in meerdere talen, wat ingesteld kan worden in je profiel binnen de app. Via de app kun je met een druk op het beeldscherm melding doen van diefstal, straatroof, vandalisme, agressie en vechtpartijen, seksueel misbruik, partnergeweld, bullying op school en contact opnemen als je verdwaald bent. Men kan de app downloaden van Google Play en van Apple, vervolgens registreren en confirmeren met een SMS.

Als dit achter de rug is en men geaccepteerd is kan men direct welk misdrijf dan ook aan de overheid melden zonder dat men Spaans spreekt.

Met de GPS functie van uw smartphone gekoppeld aan deze app en bij gebruik van de app weet de politie uw locatie.

(Bron NTV Denia)