Eerherstel voor Eric Polak en Hans Vervoorn

15-03-2020

NTCC is een club waar Nederlanders en Vlamingen zich thuis voelen. Dat hebben de talrijke leden te danken aan zichzelf, de gedreven promotoren en een bekwaam bestuur met de juiste mensen op de juiste plaats. Jarenlang hebben veel bestuursleden gezorgd voor een gezonde club, zowel wat leden betreft, als financieel. De laatste jaren kwam er op dat vlak een haar in de boter, door ongegronde beschuldigingen van twee leden en bijna dagelijkse aantijgingen, meestal per mail. Het bestuur heeft beide leden het lidmaatschap ontnomen. Een lid is in beroep gegaan tegen het besluit van het Bestuur van de NTCC. De onafhankelijke Beroepscommissie heeft - na uitgebreid onderzoek en hoorzittingen - uitgesproken dat het Bestuur terecht het betreffende lid zijn lidmaatschap heeft ontnomen. 

De Beroepscommissie constateert verder in haar uitspraak dat: 

"de persoonlijk aantijgingen aan het adres van de penningmeester (Eric Polak) en de secretaris (Hans Vervoorn), het twijfel zaaien omtrent hun integriteit, het verwijten van valsheid in geschrifte, van onrechtmatig handelen en handelen in strijd met de Statuten/HR, de betreffende bestuursleden niet alleen publiek zwart hebben gemaakt en bij veel leden twijfels hebben gezaaid omtrent hun functioneren, maar ook hen persoonlijk zwaar hebben beschadigd. Het gebruik daarbij van zeer stevige verwijtende termen jegens hen, raakt en beschadigt mensen zeker wanneer deze onterecht zijn. Dat past niet in een Gezelligheidsclub - en is ook niet conform onderlinge gedragsregels - waar leden vrijwillig (zware) taken verrichten. Dat kost tijd, energie en verlamt mensen. De mededeling van appellant ter zitting dat hij wellicht te sterk heeft gereageerd, valt in zekere zin te waarderen, maar kan deze pijn niet wegnemen. Deze gedragingen en handelingen maakten het goed functioneren van het bestuur steeds moeilijker." 

Eindelijk is daar in de club een einde aan gekomen. Eric Polak is inmiddels terug naar Nederland verhuisd maar volgt de club nog steeds met veel interesse. Wij bedanken hem van hieruit nogmaals voor zijn kundige inzet voor de club. Hans Vervoorn is nu onze gedreven voorzitter, die er in geslaagd is door zijn passie en harde werk van NTCC een levendige succesrijke leuke gezellige vriendenclub te maken. Beiden verdienen alle lof en een volledig eerherstel na de bindende uitspraak van de beroepscommissie. Deze bindende uitspraak kun je vinden in het besloten gedeelte van de clubwebsite op deze link. https://www.nederlandstaligeclubcalpe.nl/vergrendelde-berichten/ 

Je moet als lid jezelf eerst registreren, wanneer je toegang wilt tot het besloten gedeelte van de website. Het bestuur van de club is zeer tevreden met de bindende uitspraak van de Beroepscommissie. We kunnen ons nu met volle kracht concentreren op de toekomst. Belangrijk is de komende tijd het aanbrengen van noodzakelijke veranderingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement; ook de organisatie van activiteiten en events vragen de nodige aandacht.