Foutje!!

07-10-2018

Beste leden,

Zojuist heeft u het digitale programmaboekje in uw email brievenbus, ontvangen. Jammer genoeg is er op bladzijde 9 bij de promotoren een foutje vermeld. Bij het bridge staat dat Suzanne Meeus de bridge les geeft en Jan Mattelaer de drive. Dit is precies andersom. Suzanne doet de drive en Jan de les. 

Blz. 29 Alex Spanje heeft een nieuwe advertentie geplaatst.

Op blz. 33 staat dat de korte wandelingen met Lothar zullen vertrekken om 10.45 uur, dit moet 10.00 uur zijn.

Op deze pagina kunt een aangepaste versie van het programmaboekje downloaden.

Sorry. Robert Vroegop.