GEZOCHT PENNINGMEESTER

22-05-2019

Beste Clubleden

Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Eric Polak stelt zich niet herkiesbaar per 1 oktober 2019. 

De taken van de penningmeester zullen worden gesplitst. De boekhouding (bank, facturen, advertenties etc.) worden ondergebracht bij een clublid met affiniteit voor administratief werk. 

De penningmeester naar wie wij nu op zoek zijn neemt zitting in het bestuur (beleidsmatig) en houdt toezicht op diegene die de administratie voert. Het opstellen van de jaarrekening en de begroting wordt gedaan door de administratief medewerker onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. 

Door deze splitsing worden de taken van de penningmeester aanzienlijk verlicht. De tijdsbesteding varieert per maand. Gemiddeld zal de nieuwe penningmeester 2 dagen per maand kwijt zijn aan zijn taken. Het bestuur vergadert daarnaast 1 keer per maand (tijdbesteding een halve dag per maand inclusief voorbereiding).

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Eric Polak (penningmeester) e-mail: eric.polak@me.com of met Hans Vervoorn (secretaris) e-mail: hvervoorn@icloud.com