HF 16/04...Saté!!!

18-04-2021

Happy Friday met een "koloniaal tintje".

Nauwelijks had ik een voet in de keuken gezet, of ik werd in positieve zin afgerekend op mijn

(Nederlands Indische) afkomst;

Don, wil jij de saté saus even keuren!!

Welnu, die ging met vlag en wimpel door de keuring. Als of ik het bij mijn moeder thuis at!!

Chapeau, Dirk.

De saté zelf was verrukkuluk. Dit soort initiatieven geven toch die extra glans, die een Vereniging bestaansrecht geeft. Ook de Keukenstaf zette weer zijn "beste beentje voor", waardoor deze HF tot een van de vele Verenigings hoogtepunten kan worden gerekend.

Het is fijn dat er leden zijn die zich zo belangeloos inzetten om het hun mede leden naar de zin te maken. Laat dit een voorbeeld zijn voor al onze leden.

De door Liz (en anderen) gemaakte foto's geven een goede indruk van deze geslaagde HF.

Don Fredrikz (Assistent kaartjes verkoper)