Info en communicatie

15-12-2018 17:54

Beste Clubleden.

Vele malen hebben we er al over gesproken en geschreven. U heeft het ook zelf kunnen zien. De Nederlandstalige Club Peñon de Ifach in Calpe (hierna te noemen NTCC), heeft het laatste clubjaar een moderne jas aangetrokken voor de communicatie met de leden.

Op de website heeft u al kunnen lezen dat de INFO van mei 2018 de laatste INFO op papier was en hoe het verder gaat met de "communicatie" in de volgende clubjaren.

We gaan met de tijd mee en geloof het of niet die tijd gaat heel snel. Alle dingen op het gebied van informatie veranderen zo snel dat het bijna niet meer is bij te houden. Ook wij als  vereniging zullen er aan moeten geloven.

Had u dat 30 jaar geleden kunnen indenken? Hoe gaan we er met de NTCC mee verder? Voor de communicatie wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de website.

Alle informatie van het bestuur, promotoren  en de leden kunt u vinden op de website. Heeft u vragen, informatie of iets wat u wilt vertellen dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Uiteraard kunt u ook een van de promotoren of bestuursleden aanspreken.

Aanmeldingen van een nieuw volledig- of tijdelijk lidmaatschap, kunt u doen met het aanvraagformulier welke na verzending meteen bij de leden-administratie zullen worden verwerkt. Heeft u een wijziging in uw algemene gegevens dan kunt u gebruik maken van het wijzigingsformulier. Gaat u de club verlaten om welke reden dan ook, vul dan het opzegformulier in.

Voorheen kreeg u van de NTCC één keer per jaar bij aanvang van het nieuwe clubseizoen een ledenlijst en een lidmaatschapskaartje, deze zullen met ingang van het seizoen 2018 - 2019 niet meer worden verstrekt. De ledenlijst kunt u van de website downloaden. Deze ledenlijst is te vinden in het keuzemenu ledengedeelte/geregistreerde leden. Bent u nog niet geregistreerd maak dan een account aan. 

Bij aanvang van het nieuwe seizoen, eind september - begin oktober zal er een informatieblad worden uitgegeven met daarin het programma en de namen van de promotoren met hun activiteiten en ook de gegevens van het bestuur met hun functie welke u van de website kunt downloaden.

Alle overige activiteiten welke door de NTCC worden georganiseerd zullen worden vermeld op de website. Voor alle activiteiten, waarvoor een lid zich dient aan te melden, zullen er aanmeldingsformulieren op de website worden geplaatst.

Voor de realisering hiervan is een wijziging nodig van het huishoudelijk reglement en uw instemming hiervoor op de Algemene Vergadering van leden. Voor eind juli zult u het concept van het vernieuwde reglement ontvangen evenals de contributienota voor het clubjaar 2018-2019.

In september volgt dan de uitnodiging en de agenda voor de ALV. Een belangrijk agenda punt is de samenstelling van het bestuur. Niet meer herkiesbaar is Lothar Cnossen. Ria heeft het voorzitterschap 4 jaar ingevuld en zal graag terugtreden.

In eerdere berichtgevingen stelt het bestuur Klaas van Vrouwerf voor als opvolger van Ria Frissen.

Lothar wil gelukkig wel de bar blijven doen! Als opvolgend activiteiten coördinator stelt het bestuur Kees den Exter voor. Het bestuur hoopt het bestuur in de nieuwe samenstelling te kunnen voorstellen bij de uitnodiging voor de AV.

In het volgend clubjaar hebben we een reiscommissie bestaande uit Svetlana Vroegop, Cees Asselman en Sjef Frissen. Het bestuur wenst hen veel succes.

In het clubgebouw is een AED opgehangen. Het is de bedoeling, dat er altijd iemand aanwezig zal zijn, die bekend is met het gebruik. Hiertoe zal een cursus worden georganiseerd.

De brievenbussen in het clubgebouw zullen buiten gebruik worden gesteld. Wij begrijpen dat vorenstaande veranderingen niet voor alle leden een verbetering lijken. Echter door deze veranderingen in te voeren besparen we op drukkosten, zorgen we voor informatie die steeds actueel en correct is en wordt de foutenkans op onjuiste ledeninformatie gereduceerd tot vrijwel nihil.

De vele werkzaamheden aan de ledenadministratie worden fors verminderd. Bovendien dragen we bij aan een beter milieu omdat we aanzienlijk minder papier gebruiken.

Het zomerprogramma voor de leden van de club die in Calpe zijn, zal zoals altijd worden verzorgd door Gerrie en Ger Walman.

Wij vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor de veranderingen. Tenslotte wensen wij u allen een mooie zomerperiode toe en we hopen elkaar weer te zien in het nieuwe clubjaar.

Het Bestuur.