INFO mei 2018

12-07-2018

De uitgave van de INFO mei 2018 was de laatste op papier. U kunt zich niet meer aanmelden voor het verkrijgen van de digitale INFO. Alle artikelen en informatie vindt u op de website. Een keer per jaar kunt u een programma boekje downloaden waarin u de programma's voor het winterseizoen kunt vinden.

Met ingang van het volgende club seizoen 2018 - 2019 zullen er wijzigingen aan de website worden aangebracht. Het is niet meer mogelijk om de vorige seizoenen te benaderen.
Alle voorgaande jaren zijn van de site verwijderd. Dit is om schijfruimte te besparen zodat er in de toekomst meer artikelen, foto's en video's op de website geplaatst kunnen worden. U heeft het ook al eerder kunnen lezen, de website bereikt u nu als volgt: https://www.nederlandstaligeclubcalpe.nl