Klaverjassen en Darten

07-05-2021

Het klaverjassen zal m.i.v. Dinsdag 11 mei beginnen om 19 uur

Het Darten zal m.i.v. Woensdag 11 mei beginnen om 19.30 uur