MINIGOLF....WE GAAN BEGINNEN !!!!

22-11-2021

Beste leden van de NVVC in Calpe.

Mijn uitdaging en benodigde inzet om de activiteit "Minigolf" binnen onze club weer een nieuw leven in te blazen zal met ingang van woensdag 1 december 2021 zijn gestalte krijgen.

Op die dag zal iedereen die na mijn oproep zich hebben aangemeld tot deelname aan deze activiteit (ca. 30) van start gaan op de Minigolf baan in Moraira.

De 2e datum voor de Minigolf zal plaatsvinden op woensdag 5 januari 2022.

Wat is Minigolf:

Minigolf, ook wel Midgetgolf genoemd, is een leuke recreatieve sport waarbij een parcours van achttien holes met zo weinig mogelijk slagen afgelegd moet worden.

De naam zegt het al: geen grote afstanden lopen of slaan maar het speciale balletje moet wel in het gaatje komen. En elke baan heeft zijn eigen hindernis in de vorm van een bocht, een heuvel of een looping.

Uiteraard zijn nog steeds belangstellende leden van harte welkom om aan deze mooie en sportieve activiteit binnen onze club deel te nemen en kunnen dit aangeven door een mailtje te zenden aan kees@denexter.eu. Uiteraard is het spelen van Minigolf afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aanvangstijd en kosten:

De aanvangstijd van het Minigolfspel is om 11.30 uur.                                                                      De kosten voor het spelen van de Minigolf bedraagt € 4,00 p.p. incl. scorekaart,                      golfclub en balletje.

Spelregels:

De navolgende spelregels zullen tijdens de Minigolf worden gehanteerd:

⦁ De bal moet in zo weinig mogelijk slagen in de hole worden gespeeld,

⦁ Het is aan de spelers, aan het begin van het spel, om te beslissen of de bal door het midden       van elke hindernis moet gaan,

⦁ Elke slag telt als 1 punt. Heeft de bal na 7 slagen de hole niet bereikt, dan wordt 1 extra punt         bijgeteld. Het hoogste aantal punten voor een baan is 8,

⦁ Bereikt de bal met een slag de hole niet, dan moet verder worden gespeeld vanaf de plaats       waar de bal ligt,

⦁ Als de bal tegen de rand of tegen een hindernis ligt, dan mag de bal 10 cm van de rand of          hindernis afgelegd worden,

⦁ De bal moet de hindernis op correcte wijze passeren,

⦁ Gaat de bal in 3 slagen niet langs, door of over een hindernis, dan mag men de bal achter de     hindernis leggen mits de hindernis niet tevens de hole is. U dient één extra slag te noteren,

⦁ Als de bal voor de hindernis uit de baan springt, dan moet de bal opnieuw vanaf de                    afslagplaats gespeeld worden. Er moet 1 punt extra worden opgeteld,

⦁ Als de bal na de hindernis uit de baan springt, dan moet verder gespeeld worden vanaf het        punt waar de bal uit de baan ging. Er moet 1 punt extra worden opgeteld,

⦁ Bij het slaan mag men de baan betreden, maar het is verboden over de baan te lopen,

⦁ Opmerking: holes 17 en 18 bestaat uit één en hetzelfde afslagplaats maar dienen wel in hun         eigen hole te worden geslagen

⦁ Wie na 18 holes de minste slagen heeft is de winnaar,

⦁ Spelers, die sneller gaan, krijgen voorrang.

Hopende met dit schrijven uw enthousiasme te hebben opgewekt om ook aan deze sportieve activiteit deel te nemen zie ik uw aanmeldingen met belangstelling tegemoet.

Tot slot:

Belangrijk is te weten dat het spelen van Minigolf voor ons maar een spel is, waarbij het van groot belang is dat wij veel plezier hebben en met na afloop altijd een gezamenlijk genieten van een gezellige lunch.

Met vriendelijke groet,

Minigolf promotor,

Kees den Exter