Oproep van de Penningmeester

15-09-2018

Beste allen,
Fijn dat jullie gehoor geven aan mijn eerdere verzoek de contributie over te maken voor het nieuwe clubjaar. 

Wel een dringende oproep: vermeldt s.v.p. het ledennummer bij de overschrijving. Het is buitengewoon lastig ontvangen betalingen te koppelen aan de juiste leden. 

Zeker indien wordt betaald door de echtgenoot voor zijn vrouw, die met haar meisjesnaam in de administratie staat of om het lid te vinden behorende bij een betaling door een vennootschap.

Dank jullie voor jullie medewerking. Met vriendelijke groet, Eric Polak.

Mocht u uw lidmaatschapsnummer niet (meer) weten dan kunt u deze op de website opzoeken in het ledenbestand.

Heeft u zich nog niet geregistreerd op de website doet dit dan eerst.