Plan voor Morgen

22-07-2019

Plan voor morgen.

NTCC is een bijzondere en levendige club voor vele Nederlanders en Vlamingen in Calpe en omstreken. Een ontmoetingsplaats voor mensen met een hobby. Een club voor mensen die elkaar willen leren kennen en op zoek zijn naar vriendschap en nieuwe horizonten. Een club die de leden laat genieten van vele voordelen en prettige uitdagingen. Een club die streeft naar een hedendaagse frisse open aanpak met nadruk op gezelligheid, talrijke activiteiten, amusement en nieuwe contacten.

We zijn blij dat we jullie kunnen vertellen dat we met de enthousiaste inzet van onze promotoren en onze leden kunnen uitzien naar een geweldig clubjaar met een vernieuwde organisatie op diverse vlakken.


Dankbaarheid.

Dankbaarheid ook naar de jarenlange inzet voor alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat NTCC een gezonde club is met de nodige middelen en reserves om de toekomst met plezier aan te gaan.

Speciaal dankwoord ook voor de vele gastvrouwen en heren die bij iedere gelegenheid het beste van zichzelf geven om iedereen te verwelkomen en te zorgen voor lekker hapjes en een warme ontvangst in het clubgebouw.

We willen ook Lothar en Marjo Cnossen bedanken voor hun jarenlange trouwe tomeloze vrijwillige inzet als bar-verantwoordelijken en zullen hun afscheid van de bar-activiteiten ook op gepaste wijze vieren.

Bar en keuken.

Om jullie nog beter te kunnen bedienen investeren wij in de vervanging van de verouderde apparatuur van de bar en de keuken. Na jaren trouwe dienst van diverse apparaten zijn deze echt wel aan vernieuwing toe. Het zijn oudere stroomverslinders die ook de capaciteit om te koelen niet meer kunnen volgen bij drukkere evenementen of activiteiten. Deze apparaten zullen betaald worden met het hiervoor gespaarde geld (de bestemmingsreserve pand en inventaris).

Deze investeringen maken het clubbezoek voor jullie veel aantrekkelijker. Wij verwachten dan ook een talrijke opkomst met veel leut en vermaak.

Nieuw betaalsysteem.

Om de nieuwe bar verantwoordelijken en de nieuwe vrijwilligers in de bar het gemakkelijk te maken lanceren wij ook een nieuw betaalsysteem met voorgedrukte betaalkaarten die je op iedere evenement kunt kopen.

De diverse producten zoals koffie, wijn, dranken en hapjes zullen kwalitatief gekozen worden naar een smaak die iedereen kan bevallen. Om de eerste honger te stillen zullen er tegen betaling diverse hapjes verkrijgbaar zijn.

Activiteiten.

De koers naar de toekomst en het verdere succes van onze club is ingezet door jullie allemaal en door het nieuwe bestuur. De inzet van de vrijwilligers en de promotoren zijn het belangrijkste voor het verdere succesrijke bestaan van onze club.

Voor het nieuwe clubjaar plannen wij met jullie hulp weer heel vele interessante activiteiten en ook een nieuwe activiteit "speurneuzen "

De promotoren zullen hun uiterste best doen om alles perfect te laten verlopen. Er worden ook meer evenementen in de club zelf gepland. Meer Happy Fridays en meer Super Sundays met een waaier van amusante belevenissen zoals live optredens en thema dagen.

In de toekomst streven we er naar om iedere vrijdag een Happy Friday te organiseren met de nadruk op gezelligheid, ontmoeten en plezier maken. De soos op zondag krijgt een nieuwe naam, door jullie gekozen en ook een up-to-date invulling dat kan gaan van een quiz, naar een speciale dag of een andere leuke zondagmiddag invulling.

Naast de activiteiten van onze promotoren willen we elke week op vrijdag en elke 2 weken op zondag voorzien in een geopende bar met snacks vanaf 16.30uur. Voor de promotoren staat de deur altijd wagenwijd open om nieuwe ideeën of activiteiten voor te stellen als ze passen in de strategie en filosofie van onze club.

Communicatie.

Communicatie is en wordt een heel belangrijk onderdeel voor het verdere succes van onze club. We willen graag alle leden betrekken in het bedenken en uitstippelen van een open communicatie met de club. Daarom voorzien we binnenkort klankbordgroep(en) om mee te denken.

We versterken ook de communicatie en de promotie van onze club via een sterke website, Facebook, gerichte nieuws-mails naar de leden, een regelmatige NieuwsFlyer en het prikbord in de club. We onthouden ons zoveel mogelijk van papierwerk (kleine bijdrage aan het milieu).

Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Iedere vereniging moet zijn statuten en reglementen aanpassen aan de moderne eisen van deze tijd. Onze club bestaat nu meer dan 30 jaar en als we succes blijven willen hebben is het nu nodig om deze eens volledig te herzien.

In januari 2020 zal er een extra ALV uitgeschreven worden om de aangepaste statuten en het huishoudelijk reglement goed te keuren. Het dagelijks bestuur wint hierover juridisch advies in.

Contacten Spaanse bevolking.

Om dit te bevorderen zijn er diverse mogelijkheden:

  • het uitnodigen van de burgemeester,
  • het deelnemen aan plaatselijke evenementen zoals bv.:
  • De Plaza Cultura, Kerstmarkt,
  • het uitnodigen van lokale groepen of verenigingen tijdens de Spaanse dag in onze club.

Bien Venidos. 

We hebben jullie willen informeren over een groot scala aan nieuwe ideeën die leven en ons inziens nodig zijn om onze club een blijvende ontmoetingsplaats te laten zijn voor alle leden. We willen iedereen kunnen ontvangen in een clubgebouw met een zonnig terras dat een frisse en goed onderhouden uitstraling biedt.

Samen met de eigenaar van ons lokaal bezien we de mogelijkheden tot verdere verbeteringen om uw club een " bien venidos " uitstraling te geven voor morgen en de toekomst.

Het bestuur.