Puzzeltocht op 10 maart 2019

09-01-2019

Hallo beste leden, 

Op zondag 10 maart 2019 willen wij weer een puzzeltocht organiseren, wilt u, als u hieraan wilt deelnemen, deze datum alvast reserveren.

Over de details voor deze dag, het programma en de kosten wordt u later geïnformeerd.

Dus, zet deze dag alvast in uw agenda!

Met vriendelijke groet,Sjef en Cees

Voor meer info stuurt u een e-mail aan: kelt850@gmail.com