Reis naar kerstmarkt Valencia op 19 december 2018

08-11-2018

De gemeente Calpe heeft ons laten weten dat er geen gratis bus ter beschik-king zal worden gesteld voor deze reis.

We zijn zelf op zoek gegaan naar vervoer en hebben dit gevonden.

Dit betekent wel dat we voor het vervoer met de bus € 10,-- per persoon moeten vragen, ook moeten er zich minimaal 39 personen hebben ingeschreven (stand nu is 32).

Halen we dat niet kan de reis helaas niet doorgaan.

Voor degenen die al betaald hebben: Gaat de reis niet door dan wordt dit teruggestort

Gaar de reis wel door wordt het verschil afgerekend in de bus.

Voor hen die zich nog aanmelden graag € 10,-- per persoon overmaken op bankrekening van de club onder vermelding van Reis Valencia.

Bankrekening: ES27 0061 0313 6700 0742 0115

T.n.v. Asociación Neerlandófona Club Peñon de Ifach Calpe