Van Soos naar ?????

10-05-2019

Beste Clubleden,

Het bestuur vraagt u om mee te doen aan onderstaande enquête.

Het ligt in de bedoeling om de naam Sociëteit een andere naam te geven. Hiervoor hebben wij als bestuur ons uiterste best gedaan om alvast 18 namen te bedenken waaruit u kunt kiezen.

Uiteraard kunt u ook zelf een naam bedenken welke u kunt invullen in de daarvoor bestemde ruimte. Hieronder staat een tabel met de namen welke het bestuur heeft verzonnen. Kies de naam waarvan u denkt dat dit de naam is die het moet worden. Meer keuzes zijn ook mogelijk. Wij hopen op veel inzendingen kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

Het bestuur.