2e Mosselmiddag op 20 oktober 2019

31-03-2019

Na een zeer geslaagde middag en met volle tevredenheid terugkijkend, hebben we in oktober 2018 met bijna 60 leden van onze club deelgenomen aan onze 

  "1e mosselmiddag".

Het zal u dan niet verbazen dat we als mosselteam, maar op veler verzoek, dit weer op zondag 20 oktober 2019 willen organiseren.

Het reserveringsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Wederom zullen en kunnen we dan weer genieten van de enige echte producten vanuit Zeeland en dat zijn de "Mosselen uit Yerseke", welke worden uitgezaaid op de Waddenzee en hierna weer worden opgevist en uitgezaaid op de speciale mosselpercelen in de Oosterschelde.

Om op voorhand al een duidelijk beeld te kunnen vormen omtrent het aantal deelnemers is het van groot belang dit tijdig te weten t.b.v. de bestelling van de hoeveelheid aan mossels, groenten enz.

"Niemand mag het genieten van de echte Zeeuwse mosselen missen" 

Uiteraard rekenen we dit jaar weer op een grote of mogelijk zelfs een nog grotere opkomst. 

Indien het maximale aantal (60 - 66) personen wordt overschreden zal worden besloten om de mosselmiddag uit te breiden over meerdere zondagen. 

Wij verzoeken u zich als deelnemer(s) vóór 31 mei 2019 in te schrijven. Gebruik hiervoor onderstaand reserveringsformulier.

Namens het Mosselteam, 

Kees den Exter,  Telefoon: +31653174333. 

Voor informatie, stuur een e-mail: kees@denexter.eu of vul meteen het reserveringsformulier in.

Reserveringsformulier 2e Mosseldag op 20 oktober 2019

Google Icons

printen