Wijziging Promotor Bowling

28-07-2019

Afscheid van de promotor Chrisje Laeremans.

Hallo beste bowlingvrienden, hierbij deel ik jullie mee dat ik niet langer promotor van de bowling zal zijn. Kees den Exter zal deze taak weer op zich nemen. Ik hoop hierbij dat jullie in het nieuwe seizoen ook veel plezier mogen beleven samen met Kees. En ik zal proberen om ook nog geregeld mee te doen. Voorts wil ik alle deelnemers bedanken voor de mooie en sportieve periode die ik als promotor met jullie heb mogen uitoefenen.

Met vriendelijke groet, Chrisje Laeremans.

Een oude bekende keert terug.

Geachte bowlingvrienden en overige leden van de Nederlandstalige club in Calpe.

Dat er binnen groeiende clubs reorganisaties en daarmede ook wisselingen van de zo belangrijke vrijwilligers m.b.t. activiteiten plaatsvinden, is enkel maar toe te juichen en deze vinden ook plaats binnen de NTCC in Calpe.

Om reden dat met ingang van 1 oktober 2019 Chrisje haar taak als promotor van de Bowling zal beëindigen zijn we in goed overleg met elkaar overeengekomen dat ik per voornoemde datum wederom het stokje als promotor van de activiteit "Bowling" op mij zal nemen en zal trachten om de ingeslagen weg te blijven volgen.

Daarom vertrouw ik erop dat enerzijds ik zeker weer mag en/of kan rekenen op deelname van alle bekende bowlingvrienden en anderzijds ook vanuit de overige clubleden nieuwe deelnemers mag begroeten voor deze enorme sportieve activiteit in onze club.

Ik zie u allen dan ook graag terug op de eerste speeldag op 14 oktober 2019 a.s. in de Bowlinghal te Finistrat.

Inschrijving tot deelname op voornoemde datum kunt u op voorhand al doen middels het bijgevoegde inschrijvingsformulier op de website onder activiteiten "Bowling".

Met vriendelijke groet, Kees den Exter.