BERICHT VAN DE  BEROEPSCOMMISSIE

 Bericht van de Beroepscommissie

De ALV heeft op 24 oktober jl. een Beroepscommissie ingesteld om het beroep

van dhr. P. IJfs (tegen het bestuursbesluit tot ontneming van zijn lidmaatschap)

te behandelen. Dit gebeurt volgens de beginselen van hoor en wederhoor en

gelijkheid van partijen. Uiterlijk 24 februari komt deze commissie met een

bindende uitspraak. Binnen twee weken na de uitspraak zal deze worden

toegelicht in een Bijz. Algemene Vergadering van de NTCC.

Ook zijn door de ALV de leden benoemd, waarvan een naam nog aan de leden

bekend zou worden gemaakt.

Hierbij treft u de samenstelling:

 Mw. mr. Mieke van der Burg, voorzitter

 Dhr. Jaap Hengst

 Dhr. Martin Florusse

________________________________________________

Mieke van der Burg

Jurist (en mediator).

Heeft 20 jaar gewerkt bij de gemeenten Amsterdam en Utrecht, als juridisch adviseur,

coördinator, wijk- en stadsmanager en adjunct-directeur Dienst Wijkbeheer en

Stadsvernieuwing.

Negen jaar : Lid van de Tweede Kamer;

Vier jaar : Directeur Stichting Geschillenbehandeling Zuivel

Negen jaar : (Vice)voorzitter Commissie Gelijke Behandeling/College voor de

Rechten van de Mens

Twintig jaar : Voorzitter en lid van diverse klachten- en bezwaren- en

adviescommissies

Acht jaar : 4 jaar als lid en 4 jaar als voorzitter Beroepscommissie

Heden (voor zover hier van belang)

- Vanaf 2008: lid landelijke Klachtencommissie Bestuursacademies (landelijk)

- Vanaf 2009: voorzitter van twee Klachtencommissies van Lister (begeleiding

mensen met psychiatrische problemen , alcohol- en

drugsverslaafden Utrecht e.o.)

- Vanaf 2016: lid bezwaren-/adviescommissie Rerenda (landelijk)

Jaap Hengst

- Van 1964 tot ca. 1981: commercieel directeur bij Hengst Import BV.

- Van 1982 tot 2008 : oprichter en algemeen directeur van het internationaal

opererende bedrijf - Heson International BV.

(verkocht in maart 2008).

Martin Florusse

Van 1984 tot 2000 : opgeleid als elektronicus, oprichter van een 3 tal bedrijven

die zich bezig hielden met het integreren van telecom

activiteiten en de ontwikkeling van het internet.

Van 2000 tot 2012 : leiding gegeven als DGA in de functie van CTO van Breezz

Telecom aan een groep van uiteindelijk 25 personen die

belast waren met de installatie en onderhoud van de

technische infrastructuur t.b.h.v. een VoIP telecom

omgeving. Dit bedrijf in 2012 verkocht aan Ziggo.

Van 2012 tot 2017 : betrokken geweest bij diverse projecten op het gebied van

Internet en Telecom als adviseur en leiding gegeven als DGA aan

een kleine rest onderneming (in 2017 verkocht)