LIEF EN LEED


Indien u een bericht heeft voor deze pagina dan kunt u een mail sturen naar: dirkjesol1@gmail.com

Maandagochtend 16 mei overleed ons zeer gewaardeerd lid Don Fredrikz na een kort ziekbed, rustig thuis bij zijn vrouw Liz.

Een onafscheidelijk paar.

Don was lange tijd lid van onze vereniging. Altijd actief met geluidsinstallaties, in Kiescommissies en samen met zijn vrouw Liz bij de kaartverkoop en vele andere activiteiten. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk en houden dierbare herinneringen aan hem.

Wij wensen Liz en hun naaste families veel sterkte met dit grote verlies.