LIEF EN LEED


Indien u een bericht heeft voor deze pagina dan kunt u een mail sturen naar: dirkjesol1@gmail.com


Op woensdag 8 augustus jongstleden kregen we het droevige bericht dat Mick Tjeerd Faber op 73 jarige leeftijd is overleden. Mick was vanaf 2019 lid van de NVVC. Op wens van de familie vindt het afscheid plaats in kleine kring.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Dinsdag 8 augustus hebben we afscheid genomen van Viviane Derom.
Zij is 3 augustus jl. op 61 jarige leeftijd overleden (zie kaart).

Ruim 10 jaar was zij lid van onze Club. Als zij aanwezig was, was er vrolijkheid, waar dan ook.

In de wandelgroep met Lothar en Marjo was zij dan ook zeer geliefd. Ook op de Clubreizen was zij de gangmaakster. Daarnaast ging zij haar eigen weg. Ook letterlijk! Tijdens uitstappen was zij vaak opeens verdwenen. Dan zag zij iets moois - ze was gek op mooie, opvallende spullen - en daar ging ze direct op af. Om die reden stapte zij vrijwel altijd als laatste de bus in!

Viviane was een bijzondere vrouw die naast vrolijkheid en enthousiasme, ook een geschiedenis met zich mee droeg.
Haar lach, haar vrolijkheid en haar drukke praten blijven we ons herinneren. 

Nu heeft zij rust.
We zullen haar zeer missen!

Maandagochtend 16 mei overleed ons zeer gewaardeerd lid Don Fredrikz na een kort ziekbed, rustig thuis bij zijn vrouw Liz.

Een onafscheidelijk paar.

Don was lange tijd lid van onze vereniging. Altijd actief met geluidsinstallaties, in Kiescommissies en samen met zijn vrouw Liz bij de kaartverkoop en vele andere activiteiten. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk en houden dierbare herinneringen aan hem.

Wij wensen Liz en hun naaste families veel sterkte met dit grote verlies.