Spaanse lessen

Todo en español ( Spaans Nieuwe Stijl bij de NVVC)

Vroeger: Bij het leren van een vreemde taal was het vroeger "rijtjes leren en zinnetjes vertalen". Daar kwam je echter op het moment suprême in het buitenland niet echt ver mee.

Fabels: "ik kan mij best redden" is er eentje van. In principe kun je overal redden zonder de taal te spreken. Met keelklanken of gebaren. Echter, als je in een land woont, is het natuurlijk wel belangrijk (beleefd) om te proberen de taal te spreken. Bovendien als je het bekende bier-bestel-voorbeeld gebruikt (cerveza, dus) en je krijgt als antwoord van de ober "tercio" o "caña?", moet je wel kunnen antwoorden.

Boek: Wat betekent "Spaans Nieuwe Stijl"? Dat betekent dat op basis van het boek Caminos Nieuw` lesgegeven wordt op een communicatieve manier. Spreken is het belangrijkste, namelijk. Een van de voordelen van 'Europa' is dat de laatste jaren het onderwijs in moderne vreemde talen volgens vastgelegde kwaliteitsnormen (European Framework heet dat) plaatsvindt. Goede lesboeken moeten dus voldoen aan die normen (die heten A1, A2 etc.). Het boek Caminos 1 Nieuw ISBN 9054515805 voldoet aan de norm A1 en gaan we gebruiken in de lesgroep 1 en 2. Dat boek is een Nederlandse uitgave en nieuw of gebruikt te bestellen. Caminos 2 Nieuw ISBN 9054515848 voldoet aan de norm A2 en gaat gebruikt worden in lesgroep 3 en 4.

Lesmethode: nog méér dan het boek Caminos zélf al aanstuurt, proberen we in de cursus álles om te zetten naar "hablar español", probeer het maar, zeg iets, zoek iets, maar práát, maakt niet uit als je het even niet weet, ga door.

Lesgroepen: in principe zijn er 4 lesgroepen. Groep 1, absolute beginners. Groep 2, iets of wat gevorderden. Groep 3 gevorderden en Groep 4 nog meer gevorderden. De docent bepaalt het niveau. Caminos 1 wordt gebruikt voor groep 1 en 2 en Caminos 2 voor groep 3 en 4. In de overgangssituatie naar "Todo en español" is het nog even zoeken naar de aansluiting van verleden situaties bij huidige situatie. Elke lesgroep bestaat uit 20 cursisten (met een nooduitloop tot 25). Er komt een wachtlijst van cursisten die op een later moment kunnen instromen. Huiswerk wordt per email verstrekt, zodat in de "achtervang" toch een en ander gevolgd kan worden.

Lestijden en lesduur: alle lessen in het seizoen 2021/2022 vinden plaats op donderdagochtend en donderdagmiddag. Van 14 oktober t/m 9 december en van 27 januari tot en met 7 april. Twee periodes van respectievelijk 9 en 11 lesblokken van anderhalf uur.
Beginners 1A: van 09.00 tot 10.45
Beginners 1B: van 11.00 tot 12.45
Iets gevorderden: van 13.30 tot 15.15
Half gevorderden: van 15.30 tot 17.15
Een eventuele groep 4 gevorderden gaat door bij voldoende aanmeldingen.
Per seizoen wordt er dus 30 klokuren lesgegeven.

Leskosten: per lesblok van 10 wordt €15 gerekend. Dus voor de hele cyclus van 20 lesblokken €30 . Te voldoen aan de docent bij aanvang van het eerste en tweede lesblok.
In welk niveau?: Iedereen heeft bij aanmelding zijn/haar niveau opgegeven. Dat nemen we in principe over. Eventuele bijsturing volgt in/na de eerste les.

Doel: controleren en aanscherpen van de groepslijsten. Aanschaf boek Caminos Vragen stellen aan de docenten, op individuele basis. Alles onder het genot van een drankje en tapa. De bar is open en consumptiebonnen zijn verkrijgbaar.

Contact: bij vragen van technische aard is het contactadres van de docenten: soho@wxs.nl
Aarzel niet om van te voren inlichtingen in te winnen of vragen te stellen.

Afsluitend:
Todo en español bij de NTCC is een goede manier om Spaans te leren. Het is actief en interactief: je bent met elkaar bezig en met de docent. Het kost wel wat moeite, want je moet "bij de les blijven". Het is echter geen "school" waar je "over moet gaan" of "blijft zitten". Het vindt plaats in een ontspannen sfeer en je kunt altijd een pas op de plaats zetten en een seizoen later weer terug komen.
En wat het boek Caminos betreft: niemand hoeft te (willen) voldoen aan een Europese kwaliteitsnorm, natuurlijk, maar die kwaliteitsnorm garandeert wél dat het boek voldoet aan de juiste kwalificaties en dus een goed boek is om "hablar español" te leren.

Inschrijving: Vul hieronder het formulier in. Elke lesgroep bestaat uit 20 cursisten (met een nooduitloop tot 25). Er komt een wachtlijst van cursisten die op een later moment kunnen instromen.

Gregoor en Zsazsa Somers