Over Ons

Het bestuur

Op deze pagina maakt u kennis met het bestuur. Een gedreven groep mensen die dagelijks druk is met het reilen en zeilen van de club. Uiteraard worden zij ondersteund door een groot team van vrijwilligers, zonder wiens inzet het allemaal niet zou kunnen. De vele uren die besteed worden aan de club zijn zichtbaar in de goede organisatie van de club. Op elk vlak wordt er hard gewerkt om de club gezond, levendig en aantrekkelijk te houden voor Nederlanders en Vlamingen.

Het bestuur

Martin Feijen

Voorzitter/PR en communicatie

Leon van den Borre

Vice Voorzitter/Bar en Keuken

Mieke van der Burg

Secretaris/Juridische zaken

Jos Elbers

Penningmeester

Ruud van Rijswijk

Gebouwbeheer

Winette Lahey

Bestuurslid activiteiten coördinatie

Ed Nienhuis

Evenementen coördinatie


BELEIDSPLAN VOOR DE KOMENDE JAREN

Het bestuur heeft in 2023 een nieuw beleidsplan opgesteld voor de komende drie jaar: het Beleidsplan 2023-2025: "NVVC, KLAAR VOOR DE TOEKOMST" . Dit plan is op 2 oktober 2023 door de ALV goedgekeurd. De komende tijd zal - in overleg met de leden - aan de uitwerking en uitvoering van dit beleidsplan worden gewerkt.

Eén onderdeel van dit plan vormt het duidelijk omschrijven van de verschillende functies. De functie- en takenbeschrijvingen van het bestuur zijn in dit kader al in 2023 vastgesteld.

Vanzelfsprekend bepalen de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Privacy Verklaring de grenzen van het beleid en de uitwerking.

Klik op onderstaande knop als u lid wilt worden van deze gezellige, actieve club.