Bibliotheek

PROMOTOR

Paula Lucas-Leemans
leemanslucas1965@gmail.com
Tel: +34 616125933

Gebruiksreglement van de bibliotheek


Ieder lid van de club heeft het recht om boeken te lenen.

Er is geen vaste dag of tijdstip waarop boeken kunnen worden geleend. Het staat iedereen vrij om op elke dag waarop een activiteit is gepland en dus het clubgebouw open is, naar de club te komen om boeken (uit) te lenen.

Alle boeken staan gerangschikt op alfabetische volgorde van de schrijver/schrijfster.
Op de tafel voor de boekenkast ligt een inschrijfregister.
Bij het lenen van een boek is het de bedoeling dat de volgende gegevens in het register worden ingevuld:
de datum
uw naam
naam van de schrijver/schrijfster
titel van het boek

Wij vragen een bijdrage van 0,20 euro per boek. Deze bijdrage kan gedeponeerd worden in het glaasje in de kast. De bijdrage zal worden aangewend om nieuwe boeken te kopen.
Teruggebrachte boeken graag in de mand naast de boekenkast leggen. Tevens wordt gevraagd de datum van het terugbrengen te noteren in het register
De teruggebrachte boeken worden door de promotor van de bibliotheek weer op de juiste plaats teruggezet.
De beschikbare ruimte in de boekenkast is volledig in gebruik. Niettemin accepteren we graag nieuwe boeken van leden. Als u nieuwe boeken wilt schenken wilt u deze dan niet achterlaten bij of in de boekenkast maar eerst contact met ons opnemen: +34 602 212 771 (Paula Lucas) of +34 616 125 933 (Alfred Leemans)