Lidmaatschap

Het clubjaar loopt van 1 januari tot 31 december.


Vul onderstaand formulier volledig in. Indien niet van toepassing laat u deze velden dan leeg.

Alle velden met een * zijn verplicht. Verstuur het formulier naar de ledenadministratie. U kunt het formulier afdrukken voordat u het verzendt.

De contributie dient te worden overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

Banca March
IBAN: ES27 0061 0313 6700 0742 0115
BIC: BMARES2M
t.n.v. Asociación Neerlandófona Club Peñon de Ifach Calpe 

Uw lidmaatschap gaat pas in na goedkeuring van het bestuur. en nadat de betaling op onze bankrekening is ontvangen. U ontvangt een bevestigingsmail.

Let op: bent u al eerder lid van onze vereniging geweest dan kunt u géén tijdelijk lidmaatschap aanvragen,


Over de contributie 2022

De jaarcontributie 2022 bedraagt €67,50.
Degenen die gedurende het jaar lid worden betalen naar rato.
In de praktijk ronden we dit af op €6 per maand.
U betaalt steeds contributie met ingang van de volgende kalendermaand.

Google Icons

printen