Biljarten

Behalve op zondag wordt er de hele week gebiljart in ons clubgebouw. Tussen de dertig en veertig leden van onze club zijn ook lid van de biljart afdeling. Zij betalen hiervoor een bijdrage van € 10,- en tijdens het spelen tikt er een klok die ieder half uur gevoed wil worden met een muntstukje van 50 eurocent. Wij hebben enkele goede spelers en heel veel goedwillende spelers.

Er wordt niet alleen "libre" gespeeld maar ook wordt het "driebanden" beoefend. En niet te vergeten spelletjes zoals "tien over rood". Als u speelervaring heeft en ook deelnemer wilt worden, nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen (graag per e-mail). Niet alle speelperioden zitten vol en het biljarten kan ook uitgebreid worden tot de avonden, hetgeen momenteel al op woensdagavond gebeurt. Maar er zijn grenzen: wij hebben één biljart.

Gedurende het jaar worden er een aantal toernooitjes georganiseerd, zowel onderling als tegen andere clubs. In oktober is er een ledenvergadering van de biljartafdeling. De financiën, het onderhoud van het biljart en de toernooien zijn meestal de belangrijkste gespreksonderwerpen,

Cees Vermaas.