Lief en Leed

Op deze pagina delen we lief en leed.

Als u iets wilt plaatsen kunt u een mail sturen naar: dirkjesol1@gmail.com

Op vrijdagavond 6 januari is Cees zeer onverwacht in huiselijke kring in Nederland overleden.Cees Vermaas is heel lang lid geweest van onze vereniging, namelijk van 2002 - 2022, en werd enorm gewaardeerd om zijn inzet als bestuurslid en later als Promotor Biljarten. Hij was sportief, vrolijk en een vriendelijke metgezel bij clubactiviteiten. Wij wensen Elly, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

Het bestuur

Op maandag 29 augustus is ons zeer gewaardeerd lid Cees Asselman ingeslapen na een lang ziekbed.

Cees was meer dan 10 jaar lid van onze vereniging en had een groot clubgevoel. Zo organiseerde hij met veel enthousiasme mooie puzzeltochten in de omgeving, en was actief met onze bridgeclub bezig.
De meeste leden zullen nog wel weten dat hij ook lange tijd onze Technisch Manager is geweest, iets waar hij veel uren in heeft gestoken. Ook prive bood hij vaak zijn hulp aan leden aan en dat werd enorm gewaardeerd. Toen de plannen voor Horizonte werden gemaakt stond hij mee aan de wieg van de noodzakelijke verbouwing. Gelukkig heeft hij de opening nog net kunnen meemaken.Als mens was hij steeds positief en constructief en dat is een grote verdienste!
Wij wensen zijn vrouw Jannie en de naaste familie sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Maandagochtend 16 mei overleed ons zeer gewaardeerd lid Don Fredrikz na een kort ziekbed, rustig thuis bij zijn vrouw Liz. Een onafscheidelijk paar.

Hij was lange tijd lid van onze vereniging. Altijd actief met geluidsinstallaties, in Kiescommissies en samen met zijn vrouw Liz bij de kaartverkoop en vele andere activiteiten. Daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk en houden dierbare herinneringen aan hem.

Wij wensen Liz en hun naaste families veel sterkte met dit grote verlies.